PORADENSTVÍ

Společně s klienty hledáme nové efektivnější postupy, které mým klientům pomáhají zvyšovat zisky a snižovat náklady.

Klientům přináším inspiraci z různých oborů.

Když se Henry Ford mohl inspirovat při realizace první výrobní linky na výrobu automobilů  v masokombinátu, tak i dnešní podnikatelé mohou najít inspirace pro svoji úspěšnou strategii nebo inovaci mimo svůj obor.

"Radu člověk dát může, ale ne už moudrost a sílu jí uposlechnout."   - (F. Rochefoucauld)

ŠKOLENÍ - WORKSHOPY

Školení považuji za nezbytnou součást systémového rozvoje firmy i člověka. Učení  je přirozený instinkt, který nám umožňuje nejen přežít, ale taky nám ukazuje nové možnosti rozvoje.  Při školení využívám přirozeného stylu učení se – principu „opičení se“, který jsem v průběhu své praxe neustále zdokonaloval. Podařilo se mi vytvořit a praxí ověřit systém efektivního učení, který jsem nazval GŘEŠKOVOU SPIRÁLOU UČENÍ SE.

"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete." - (Zig Ziglar)

KOUČINK - FACILITACE

Svoji přirozenou schopnost učit se a rozvíjet jsme  v průběhu našeho „dospívání“ většinou potlačili. Proto je vhodné podpořit náš přirozený rozvoj a růst koučinkem a facilitací. Pomocí nástrojů koučování a facilitace  směřuji klienta k tomu, aby našel svůj přirozený potenciál , dokázal převzít zodpovědnost za své rozhodnutí a dokázal je efektivně uplatňovat v každodenním životě.

Pokud chcete jiné – nové výsledky , musíte změnit svůj způsob jednání.

"Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiný výsledek."  - Albert Einstein

TÝMOVÁ OPTIMALIZACE podle BELBINA

Práce v týmu přináší nové možnosti a příležitosti pro efektivní řešení úkolů.

Týmová spolupráce však přináší i řadu nových nároků na „vedení“ týmu i na role, činnosti a přínosy každého člena týmu.

Asi nikoho nepřekvapí, že ve fotbalové jedenáctce máme brankáře, obránce, záložníky a útočníky. V pracovním týmu máme někdy jen brankáře a strašně se divíme, že nedáváme góly.

Proto vidím velký přínos v optimalizaci týmu pomocí BELBINOVÝCH TÝMOVÝCH ROLÍ.

Lidé v týmu by měli:

  • cítit
  • myslet
  • a pracovat jako TÝM!!

Já sám jsem vizionář i nosič vody, ale potřebuji k sobě dotahovače.

Byl jednou jeden podnik a v něm čtyři zaměstnanci, kteří se jmenovali Každý, Někdo, KdokolivNikdo. Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol a Každý si byl jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, protože to přece byla práce pro Každého. Každý si myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec Každý obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl udělat Kdokoliv.

„Důvěřuji lidem, kteří si to nezaslouží, ale tento omyl je mi milejší, než přílišná podezřívavost.“ – Tomáš Baťa

MODERACE

Porady, meetingy, workshopy, „openspace workshopy“, brainstormingy mohou být velmi efektivním nástrojem pro řešení úkolů. Velmi rád beru na sebe roli externího moderátora týmových aktivit. Metodicky pomáhám hledat efektivní řešení a zároveň podporuji zapojení všech zúčastněných a snažím se, aby týmy pracovaly v přátelské atmosféře.

"Síla spočívá v rozdílnostech, ne v podobnostech."  Stephen R. Covey

BENCHMARK INDEX

Nerad se srovnávám. Moje životní filozofie  je v tom, že věřím, že každý jsme jedinečný a máme předpoklady, abychom uspěli, když budeme využívat svých silných stránek. Benchmark index umožňuje mým klientům se srovnávat s těmi nejúspěšnějšími firmami v oboru a zároveň jim ukazuje jejich jedinečnost, vyjímečnost a tedy konkurenční výhodu.

  • Benchmarking to je proces identifikace nejlepších praktik, které umožňují firmě rozvinout aktivity trvalého učení se a rozvoje.
  • Benchmarking je velmi účinný nástroj pro podporu trvalého zlepšování se pro dosahování výrazně lepších výsledků.
  • Benchmarking znamená být natolik pokorný, abychom si uměli přiznat, že existuje někdo, kdo je v něčem lepší, a být natolik moudrý, abychom se pokusili zjistit, jak se mu vyrovnat nebo jej dokonce překonat.

Více informací o Benchmark Indexu ziskáte ZDARMA v kurzu STRATEGICKÝ BENCHMARK INDEX.

„V cizím domě uvidíte za pět minut více chyb než ve vlastním za celý rok. Záleží jen na tom, abychom při vypočítávání těch cizích chyb nechali si také chvíli na posouzení našich vlastních pošetilostí.“ – Tomáš Baťa

INFOMARKETING a AFFILIATE MARKETING

Mám rád moderní technologie a zejména se je snažím využívat. Příležitost pro řadu podnikatelů vidím v efektivním využití infomačních technologií, sociálních síti, online komunikace. Affiliate marekting vnímám jako skvělý nástroj pro podporu prodeje a  efektivního rozvoje podnikání.

Do oblasti infopodnikání a affiliate jsem se zapojil aktivně nejdříve jako uživatel a následně i jako aktivní tvůrce online rozvojových systémů. Do vzdělání v oblasti infopodnikání jsem investoval nemalé částky, prošel jsem řadu slepých uliček (viz moje velmi čtené články - ). O své zkušenosti se dělím se svými klienty při tvorbě jejich nových strategií.

"Pamatujte, že když vás zezadu kopou, jste vpředu." Dale Carnegie