ŘÍZENÍ ZMĚN – TRANSFORMACE MYŠLENÍ

Nejlepší způsob

Pohled na řízení změn a firemní procesy trošku jinak

Všechno se neustále mění. Změna je přirozený jev.

Je to v podstatě univerzální princip. A přesto, že se všechno mění, tak řada lidí se změnám brání. Změny v řadě lidí vyvolávají obavy, strach. Strach z toho, jaký bude mít změna dopad na můj život, na moji práci, na moje vztahy, na moje zdraví, na moje finance.

Máme několik možností jak se změnami vypořádat – jak je využít.

Většina z nás přijímá řadu změn přirozeně. Například si asi moc neuvědomujeme, že během každého dne zažíváme řadu změn – den se mění v noc a noc se mění v den. A je pro nás naprosto přirozené v noci spát a ve dne být aktivní. Někteří to zkoušejí naopak – ve dne spí, v noci pracují nebo si užívají zábavy. Jak dlouho to však vydrží? Den dva, pět. A pak přijde nekompromisní únava nebo nemoc.

Podobně to je s ročními obdobími. Na jaře sedlák zaseje a na podzim sklidí. Ani ho nenapadne to dělat naopak. Využívá přirozeně potenciálu změny – je s přirozeným cyklem v synchronicitě nebo jak se dneska říká ve flow.

To jsou základní příklady toho, jak můžeme změny využívat.

Řízení změn v dnešní době

Pro dnešní dobu je charakteristické, že se všechno zrychluje, zefektivňuje (Je tady určitě filosofická otázka. Jaký to má smysl? Jestli to má vůbec smysl?)

Ale to je realita dnešní doby. O to větší nároky jsou kladeny na to, abychom se přizpůsobili – přizpůsobili turbulentnímu prostředí.

Jak se tedy s tímto procesem vyrovnat?

Změny ve výrobě

Změnám se bráním

První možnost je se změnám bránit a bojovat proti změnám.

Změnám se můžeme bránit, můžeme se zafixovat ve svých zajetých kolejích a můžeme plýtvat svou energií a svým potenciálem na budování bariér. Víte jak to dopadne? Stejně tento boj prohrajete.

Velmi často slyším ve firmách argumenty typu: „My jsme to tak vždycky dělali. Já to tak dělám už více jak 20 let. Tak nás to naučili ve škole (před více jak 20 lety).“

Uvedu jeden příběh z praxe.

Školil jsem mistry v jedné strojírenské firmě na Ostravsku (velmi konzervativní region). Z diskusí na workshopu vyplynulo, že mají problém s pracovními oděvy. Že na rok „fasují jen dvoje montérky a dvoje blůzy“. Problém byl v tom, že montérky se jim ničily častěji než blůzy. Po workshopu jsem to projednal s vedením. Vedení v této firmě to uznalo jako relevantní problém a navrhlo řešení. –

Pracovníci obdrží na rok jednu blůzu a dvoje montérky a kdykoliv je budou mít poškozené, tak jim je firma vymění za nové. Budou však muset odevzdat poškozený kus pracovního oděvu. Mezi lidmi se okamžitě objevil odpor k této změně. Oni viděli jen to, že jim firma „sebrala“ jednu blůzu. Už nechtěli vidět pozitivní dopad změny v tom, že si pracovní oděv mohou kdykoliv vyměnit. Příčinou bylo, jak se později ukázalo, že byli zvyklí firemní montérky používat ve své dílně. Novou blůzu si vzali domů a starou nosili v práci. Více jim záleželo na osobním prospěchu než na firemním pravidlech.

Nové příležitosti a 

Změnám se přizpůsobujeme

Druhá možnost je změnám se přizpůsobit – vzít to jako fakt. Většinou pak postupně zjistíme, že změny jsou pro nás prospěšné, že obavy byly zbytečné. U změn je důležité pochopit PROČ? Potřebuji mít motivaci, abych změnu realizoval a podpořil. Když pochopím kontext – souvislosti změny – tak jsem ochotnější tyto změny podporovat a realizovat. Už malé dítě se ptá PROČ? Když má nebo nesmí něco udělat. Dítěti velmi často vzdělaný rodič odpovídá: „neptej se proč a udělej TO!“ Stejně to funguje dnes v řadě firem. Dělníci velmi často slyší do manažerů: „Neptej se proč a dělej.“

Když změníte přístup a vysvětlíte lidem smysl změny a oni se s tím smyslem ztotožní – pak tu ZMĚNU rádi podpoří.

Ve strojírenské firmě řešili problémy s kvalitou a s nedodržováním pracovních postupů. Lidé na lince řezali, ohýbali, brousili, spojovali trubky. Většina z nic nebyla schopna říct si o svou práci více. Ve skutečnosti vyráběli konstrukce pro autosedačky pro špičkové automobily. Jelikož byl proces výroby neefektivní a s vysokou zmetkovitostí, tak firma změnila procesy ve výrobě, zavedla kontrolní mechanismy. Na krátkou dobu se zvýšila produktivita i kvalita výroby. Po krátké době se však vše vrátilo do starých kolejí. Výsledky se zhoršily a lidé se vrátili ke „svým osvědčeným a zajetým způsobům.“

Po krátké analýze jsme zjistili, že lidé neznají smysl své práce a nechápou smysl zavedených změn. Abychom celou situaci zlepšili, proškolili jsme lidi ve znalosti celého procesu, snažili jsme se, aby pochopili, že neřežou nějakou trubku, ale že vyrábějí sedačky do skvělých aut a že i oni se podílejí na výrobě toho auta. Celé školení se nám podařilo podpořit návštěvou výroby automobilů a autosalonu. Dělníci si mohli projít celou výrobu, viděli montáž svých sedaček do auta, a nakonec si mohli sednout na své sedačky a svézt se v autech. Pro většinu dělníků to bylo velmi motivační. Pochopili, jak je jejich práce důležitá. Jak je důležité mít v kvalitním autě kvalitní sedačku. Po školení a návštěvě se celý proces zefektivnil. A kvalita se zvýšila více než očekával management.

Pokud chcete implementovat změny efektivně, je důležité se zaměřit na PROČ – na motivaci a kontext.

Nejlepší způsob

Změny vytvářím

Třetí možnost je změny vytvářet a iniciovat.

Ten, kdo je schopen změny iniciovat, udává trendy a je leaderem ve svém oboru.

V této souvislosti mě napadá, parafráze na citát Petera Druckera: „Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je vytvořit ji.“ Máme-li jasnou Vizi, pak jsme na nejlepší cestě ji realizovat. Při implementaci naší vize je důležité iniciovat změny. Změny jsou prostor pro nové příležitosti. Vizionáři mění Svět.

Před lety jsem podnikal v oblasti řízení technologických procesů. Úspěch naší firmy (ElektroMAR) jsme postavili na tom, že jsme hledali inovativní řešení pro naše klienty. Inovativní jsme byli ve více směrech. První směr byl, že jsme se zaměřili na kompletní služby (od projektu, programovaní, montáže, seřízení až po servis) v době, kdy se většina firem zaměřovala na úzkou specializaci.

Další výjimečnost našich činností byla v tom, že jsme nabídli automatizaci procesů pomocí řídících systémů. A navíc jsme použili v oblasti teplárenství řídící sytém, který nebyl primárně určen pro tuto oblast. Přesto nebo právě proto jsme v automatizaci v oblasti teplárenství uspěli. Naše konkurence to nesla velmi nelibě a začala naše řešení pomlouvat. Když jsem jako projektant tento systém nasadil na jedné na teplárně ve Frýdku Místku, po roce provozu se nám dostalo uznání od ředitele teplárny na prestižní konferenci. Pan ředitel označil naše řešení za skvělé, ohodnotil nás velmi za to, že po celou sezonu „kotel“ nebyl odstaven z důvodu poruchy řízení kotle. A taky, že námi navržený systém přinesl významné úspory. Tento inovativní přístup nám otevřel cestu k dalším zakázkám v oblasti teplárenství.

Doslova a do písmene jsem naplnili výše uvedený citát pana Druckera. My jsme si vytvořili budoucnost. Vytvořili jsem si inovativní netradiční řešení. Vytvořili jsem si nový trh, na kterém jsme utekli konkurenci. Nebyla to jen jedna změna v našem životě a byznyse.

Změny není jednoduché prosadit

Byla to celá řada změn, které nebylo jednoduché prosadit.

Bylo to naše první řízení kotle pomocí řídícího systému. Jako projektant jsem musel ve firmě překonat řadu bariér. Nakonec jsem dostal na svou stranu všechny důležité lidi z firmy. Byla to obrovská změna pro zákazníka. Do té doby byly takové kotle řízeny ručně nebo jednoduchými regulačním systémy a nebo konkurence nabízela specializované, jednoúčelové a velmi drahé systémy.

Musel jsem přesvědčit zákazníka, že inovace mu přinese výhody. Naštěstí pan ředitel byl otevřený inovacím.

Cela realizace byla velmi náročná a opět úplně nová Byla to první zakázka tak komplexního rozsahu. Všichni zúčastnění museli změnit svůj přístup a organizaci práce. Poprvé jsem jako projektant vedl následně celý projekt. Musel jsem si za pochodu osvojit principy projektového řízení. Narážel jsem na bariéry mých zkušenějších kolegů (byl jsem nejmladší společník ve firmě, bylo mi 26 let).

Byly to velké změny i pro lidi zajišťující obsluhu kotlů. Najednou museli místo „lopaty“ obsluhovat počítač (psal se rok 1992). I tyto bariéry jsme překonali. (topiče jsme učili zbavit se strachu z počítače pomocí her). To, že mohli topiči hrát v pracovní době hry, byly obrovská bariéra a změna pro  myšlení pana ředitele teplárny.

Úspěšný projekt změny

Projekt nakonec opravdu dopadl skvěle. Zákazník (nejen pán ředitel, ale i ostatní zaměstnanci) označili tento projekt jako nejlepší projekt, který zažili. Bylo to pro mě obrovské vítězství. Ale asi větší radost jsem měl, když moji zkušenější kolegové z firmy za mnou přišli a řekli mi, že lepší zakázku za celý svůj život nezažili. My jsme se však neuspokojili, a hledali jsme další změny a inovace. Dokázali jsme kotel řídit na dálku pomocí internetu, kdy většina firmem ještě nevěděla co internet je a neměla ani emailovou adresu. Pro řadu firem byly naše nabídky jako ze sci-fi filmu. Jako první jsme vytvořili 3D GIS (grafický informační systém) pro podporu efektivní údržby celého kotle.

Být inovativní, vytvářet změny, to je i dnes cesta k úspěchů. Mě tento úspěch tehdy eskaloval do vedení firmy a otevřel nám nový trh pro celou firmu.

V roce 1992 jsem neměl ani ponětí o řízení změn, ale uvědomil jsem si, že rozvoj firmy je založený na řízení změn.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Do firmy jsme najali konzultanty, lektory a kouče (Oldřich Šuléř, František Bělohlávek, Jan Stejskal, Pavel Košťan), kteří nám pomohli při rozvoji transformace naší firmy. Těmto lidem – konzultantům jsem do dnes za hodně vděčný. Díky těmto lidem a mému inovativnímu přístupu, už dnes nejsem předseda představenstva ElektorMAR, ale jsem úspěšný LÍDR ZMĚN (lektor, konzultant, kouč) ve firmách.

Chcete li uspět při řízení změn, měli byste mít pro to vhodné kompetence.
Chcete znát své silné stránky pro řízení změn?
Udělejte si test
12 KOMPETENCÍ LÍDRA ZMĚN.

Test je ZDARMA zde.

Budu moc rád, když se podělíte o Vaše zkušenosti se změnami ve Vaší firmě i ve Vašem životě.

Vaše náměty a zkušenosti napište do komentářů pod článkem.

Chcete-li zvládat změny, chcete-li vytvářet změny, chcete-li být lídrem změn
– zkuste najít inspiraci v e-booku 12 KOMPETENCÍ LÍDRA ZMĚN.

Tomáš Gřešek
Najdete mě
Tomáš Gřešek
Baví mě inspirovat a propojovat lidí a firmy na jejich cestě k trvalému rozvoji.

Leader produktivity

 • Produktivita je cesta k rychlému úspěchu
 • Produktivita je cesta k dlouhodobé prosperitě
 • Produktivita potřebuje své hrdiny - leadry
Více informací

Jak nastavit cíle

 • Cíl je místo kam chceš dojít
 • Cíl je to co chceš
 • Cíl je ovoce po kterém toužíš
 • Cíl je výsledek, který tě uspokojí
 • Cíl je výzva, která tě zvedne ze židle
 • Cíl je smysl tvého byznysu
Více informací

Myšlenková mapa
"Jak si nastavit cíle?"

 • Jak si stanovit v práci priority?

 • Jak nastavit cíle?

 • Jak delegovat úkoly?

 • Proč se úkoly neplní?

Více informací
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..